W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Muzeum Narodowe w Kielcach

pl. Zamkowy 1

25-010 Kielce

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

XML

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 RODO

 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO).

 

RODO stawia sobie dwa główne cele:

realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,
uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w  UE  w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Kielcach

 

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Narodowe w Kielcach z siedzibą w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce,

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Narodowego w Kielcach pisemnie na adres:

    Paweł Brzozowski Inspektor Ochrony Danych

    poczty elektronicznej: iod@mnki.com.pl

    siedziby administratora;

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, którym jest udostępnianie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania.
realizacji zadań statutowych Muzeum Narodowego w Kielcach,
związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;
związanych z ochroną Pani/Pana interesów;
związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,


4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.


5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Narodowe w Kielcach zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.


7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa UODO  zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku konieczności  przekazania odpowiedzi na wskazany adres.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.