W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Muzeum Narodowe w Kielcach

pl. Zamkowy 1

25-010 Kielce

Informacja o sytuacji prawno-własnościowej obiektów wchodzących w skład Muzeum Narodowego w Kielcach

XML

Treść

Informacja o sytuacji prawno-własnościowej obiektów wchodzących w skład Muzeum Narodowego w Kielcach


1. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich  – Pl. Zamkowy 1
Muzeum Narodowe w Kielcach nabyło nieodpłatnie z mocy prawa z dnia 9 lipca 1993r. prawo użytkowania wieczystego do dnia 9 lipca 2092r. gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 2,1413 ha, położonego w Kielcach przy ul. Zamkowej 1 oznaczonego w ewidencji gruntów obręb 0016 jako działka Nr 572, ujawnionego w księdze wieczystej KW Nr KI1L/00063272/3 oraz prawa własności budynków i budowli trwale związanych z tym gruntem.


2. Oddział Muzeum Dialogu Kultur – Rynek 3
Województwo Świętokrzyskie jest właścicielem nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Rynek 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr: 1014/2, 1015/1, 1015/2, 1016 o powierzchni  0,159 ha zabudowanej budynkiem wymienionym w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego dnia 30 sierpnia 2000r. znak: GN. V – 7722/1/2/00 i z dnia 8 listopada 2000r. znak: GN. V – 7722/1/2a/00 oraz umowie sprzedaży z dnia 20 kwietnia 2001r. Rep. A. 1894/2001.
Nieruchomość Województwo Świętokrzyskie użycza (Umowa użyczenia z dn.28.06.2001 r) na czas nieoznaczony Muzeum Narodowemu w Kielcach z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych.


3. Oddział Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgoreku
Województwo Świętokrzyskie jest właścicielem nieruchomości położonej w Oblęgorku gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 504/1,   oznaczonego w ewidencji gruntów obręb 007, o powierzchni 2,1000 ha, KI1L/00090632/3, zabudowanej budynkiem  wymienionym w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2002r. znak:RR. X – 7722-1-13/02.
Nieruchomość Województwo Świętokrzyskie użycza na czas nieoznaczony Muzeum Narodowemu w Kielcach, z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych - Umowa użyczenia z dn.5.02.2003


4. Oddział Muzeum Lat Szkolnych St. Żeromskiego – ul. J. Pawła II 5
Pomieszczenia zajmowane przez Muzeum St. Żeromskiego są własnością Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej -  Zgodnie z um. użyczenia z dn.02.01.2005


5. Budynki przy ul. Jana Pawła II 8
Numer ewidencyjny działki 590, KW NR  KI1L/00085874/3, obręb ewidencyjny 0016, powierzchnia  0,2639 ha.

Akt notarialny  Repertorium A nr 21691/2017 z dnia 28.12.2017r. - Warunkowa umowa sprzedaży.+ protokół sprostowania - Akt notarialny Repertorium A nr 2769/2018 z dnia 14.02.2018. Akt notarialny Repertorium A nr 21800/2017 z dnia 28.12.2017- Umowa o przeniesienia prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości gruntowej wraz z prawami związanymi + protokół sprostowania - Akt notarialny  Repertorium A nr 2771/2018 z dnia 14.02.2018.Użytkowanie wieczyste gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. wpisany do rejestru zabytków
nieruchomych województwa św. Pod nr A.343. jako pałacyk przy ul. Świerczewskiego 34.( obecnie Jana Pawła II 8).


6. Oddział Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.

Budynek biurowy przy  ul. Batalionów Chłopskich 2A 28-160 Wiślica.
Akt notarialny Repertorium A nr 7637/2018 z dnia 30.10.2018r. Kupno nieruchomości przez MNKi.
-KW nr KI1B/00055031/3
-numer działki 490/1
-obreb ewidencyjny 0001
-powierzchnia działki 0.2447


Pawilon archeologiczny.  
Akt notarialny z dnia 25.04.2017. . Repertorium A NR 2186/2017. Umowa oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przekazaniem ,prawa własności budowli
Nr ewidencyjny działki  1-1210
Obręb ewidencyjny działki 0020
KW NR KI1B /00035846/3