Jarosław Dobrołowicz

Muzeum Narodowe w Kielcach
Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
telefon: 041 34-440-14 wew. 207
adres poczty elektronicznej: j.dobrolowicz@mnki.pl